• Tên dự án: Khu đô thị Thương mại Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Đai Ninh – Nam Đà Lạt
  • Vị trí dự án: Hồ Đại Ninh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
  • Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh
  • Phân phối dự án: SaLa Land
  • Quy mô dự án: 3.595,45 ha
  • Diện tích đất rừng Thông nghỉ dưỡng: 1.428, 356ha
  • Đất ngoài lâm nghiệp: 325,83ha
  • Diện tích lòng Hồ Đại Ninh: 1.945,87ha
  • Quy mô dân số: 19.734 người lưu trú thường xuyên, dự kiến khoảng 20.000 người đến nghỉ dưỡng & sinh sống làm việc tại dự án